"Стандартът за успех в живота не са нещата.
Не са парите или материалните притежания.
Това абсолютно е количеството радост, която изпитвате."

Аз чета от листа, седнал във фотьойл

Ivan Trichkov

Образование и специализации

Иван Савов Тричков – психотерапевт

 • Магистър консултативна психология ПУ ” Паисий Хилендарски” .
 • Следдипломна специализация по аналитична психо-телесна терапия / Неорайхиански модел/. 4 годишен курс на обучение.
 • Оказване на психо-социална подкрепа при бедствия,аварии и катастрофи.
 • Когнитивно-поведенческа терапия
 • Психодрама
 • Теология

Как помагаме?

Целта ни е самопознание, творческо мислене, успешно приспособяване към бързите промени на социума. По-качествени взаимоотношения в семейството, успешно преработване на стресови ситуации и превенция на дистреса По-добра реализация на потенциала на всеки човек, чрез разширяване на неговите лимити, водещ го до благополучие и душевен мир.

Психологично консултиране

Човече от камъчета

Това е форма на работа, при която се подпомага:

 • Вземането на решения и успешното справяне с житейските затруднения.
 • Индивидуално консултиране при психологичен дискомфорт.
 • Трудности в общуването.
 • Самопознание и разширяване на съзнанието.
 • Конфликтни взаимоотношения на работното място и обществени места.
 • На деца и юноши преминаващи през различните кризи на възрастта и с емоционални поведенчески и обучителни затруднения.
 • На деца и юноши на позитивни модели на общуване.
 • Различни видове зависимости.
 • При екзистенциални кризи - при хора с редки заболявания, при скръб и траур.
 • Спортна психология.

Семейно консултиране-бракът не може да направи щастлив, този който сам не внася щастие в него.

Щастливо семейство

Проблемът в брака е това, че се влюбваме в личността на партньора, но трябва да живеем с неговия характер.

Отнася се до семейства и двойки, които усещат проблеми във взаимоотношенията помежду си или са в период на житейски преход.

 • Затруднено общуване с партньора.
 • Неразбирателство при възпитателния модел при децата.
 • При трудности с целеполагането на двойката.
 • Усвояване на нови умения за изразяване и разбиране на партньора.
 • Болезнена ревност чести раздели и изневери.
 • Сексуални затруднения.
 • При двойки с репродуктивни проблеми.

Индивидуална психотерапия

Жена, държаща зелен плат, уловена в полет
 • Терапия на тревожни разстройства:
  1. Паническо разстройство.
  2. Агорафобия.
  3. Обсусивно-компулсивно разстройство.
  4. Социална фобия.
  5. Конкретна фобия.
  6. Генерализирана тревожност.
  7. Остро стресово разстройство.
  8. Посттравматично стресово разстройство.
 • Лечение на депресии и техники за превенции
 • Терапия на биполярно афективно разстройство
 • Терапия на сексуални разстройства
 • Терапия на сексуални разстройства
 • Терапия при различни видове зависимости
 • Психо-социална рехабилитация след преживени психо-травми, загуба на работа, развод, загуба на близък човек и други
 • Консултиране и терапия при личностни разтройства.

Обучения

Иван Тричков показващ табло с лепенки
 • Организационна психология.
 • Мотивационни обучения (хора желаещи да постигнат по големи житейски и професионален успех).
 • Организиране на тиймбилдинг.
 • Обучение в областта на психо-телесна и биоенергична терапия.
 • Групи за личностно развитие.

Скайп консултиране

Скайп картинка

Обикновено скайп консултирането се използва от:

 • Българи живеещи в чужбина.
 • За хора нямащи много свободно време.
 • За живеещи в по-малки или отдалечени населени места.
 • За хора имащи трудности при пряк директен контакт с терапевта.

Организира група за личностово израстване (за собствен опит), за ученици и студенти

Иван Тричков с групово занимание с деца

Главната цел на групата е: изучаване на собственото поведение, мисли и чувства, разширяване на познанията за хората, увеличаване на междуличностната честност, сътрудничество с другите и логическото и рационално решаване на конфликти, увеличаване на самопознанието, себевъзприемането и личния растеж.

Средствата са: упражнения, ролеви игри, различни техники на дишане, медитация, изследване на взаимоотношението между психика и тяло и дискусия.

Групата спомага за: по-пълна самоизява, по-практично отношение към живота и по-свободно отношение с другите хора.

Помага на участниците: да открият себе си, своя характер и начините, по които реагират в различните житейски ситуации, за да бъдат по-успешни и да се възползват от възможностите, които животът им предлага.

Помага в осъзнаването и личния избор на взаимоотношенията с другите и на отношението към самия себе си.

Какво можете да постигнете:
 • Да намирате алтернатива на поведението си;
 • Да се справяте с конфликтите;
 • Да общувате ефективно като отстоявате себе си;
 • Да овладявате емоционалните кризи в различни житейски ситуации.
Формат на провеждане: един ден седмично в продължение на час и половина. Групата е затворена и след започване не влизат нови членове.

Максимален брой на участниците в групата - 12 човека.

Споделяне в социалните мрежи