Happyness is...

"Щастието е тогава, когато това, което мислиш, това, което казваш и това, което правиш, са в хармония."

Two birds

Иван Тричков

Бих искал първо да Ви се представя!

Моя снимка

Аз съм Иван Тричков и съм човек, който през целия си съзнателен живот съм имал нуждата да подкрепям и помагам на хора, които са изпаднали във временни затруднения. Затова съм се насочил към психологията, която е една наука свързана с душата на човека. А душата на човека е съставена от тяло и дух(съзнание). Затова съм специализирал аналитична психо-телесна терапия, където в процеса на работа се работи за единение.

Сайтът е с образователна и информативна цел, където ще се публикуват статии свързани с различни сфери на човешките взаимоотношения.

Споделяне в социалните мрежи